Plini

V izpušnih plinih so prisotne (predvsem pri nepopolnem zgorevanju) človekovemu zdravju precej nevarne snovi. Najnevarnejši snovi v izpušnih plinih, ki nastajajo zaradi nepopolnega zgorevanja pri bencinskem motorju, so:

  • Ogljikov monoksid nastaja pri nepopolnem zgorevanju ogljika, kadar primanjkuje kisika, torej takrat, ko je mešanica goriva in zraka bogatejša ali pa nastaja zaradi slabega mešanja. Je plin brez vonja in zelo strupen.
  • Dušikovi oksidi (NO, NO2, …) nastajajo predvsem pri višjih temperaturah in tlakih. So strupeni plini, ki povzročajo raka.
  • Svinčeve spojine nastajajo pri zgorevanju osvinčenega bencina (svinec služi kot antidetonacijsko sredstvo). So zelo strupene. Svinec je težka kovina in se iz človekovega telesa s prebavo ne izloči, ampak se odlaga v kostnem mozgu, od tam pa lahko preide v kri, kjer nastala povečana koncentracija svinca lahko povzroči tudi smrt.

Copyrights 2011 © Dr-Izpuh
Izvedba: Tvoj-Splet.si - izdelava spletnih strani